П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 14.12.2017 година.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ, в публично съдебно заседание, на четиринадесети декември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

        ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛЕНА МАРКОВА - ГЕОРГИЕВА

 

При участието на секретаря МАРИЯ МИХАЛЕВА, сложи за разглеждане, докладваното от председателя Административно дело № 566, по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ – Н.И.П. лично и като законен представител на М.М.Д., редовно призовани, не се явяват, представляват се от АДВ.И.Ж., редовно упълномощена и приета от съда от днес.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА – КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАВАРНА, редовно уведомен, представлява се от ЮРИСК. МИГЛЕНА ГЕОРГИЕВА, редовно упълномощена и приета от съда от днес.

 

АДВ.Ж.: Заявявам, че от името на моите доверители оттеглям подадената жалба и моля да прекратите производството по делото.

ЮРИСК.ГЕОРГИЕВА: Предоставям на съда.

СЪДЪТ, с оглед молбата, направена преди първото съдебно заседание, която е и в писмен вид, уважава искането и предвид желанието да бъде оттеглена жалбата, на основание чл.159 т.8 АПК

    О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.П. лично и като законен представител на М.М.Д. срещу Заповед №939 от 19.09.2017г. на кмета на община Каварна.

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по АД №566/2017г. на Административен съд – Добрич.

Определението подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Върховен административен съд, в седемдневен срок от днес.

ДЕЛОТО приключи в 11:12 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 18.12.2017 година.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

СЕКРЕТАР: