header


Новини

06-03-2018

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

на Административен съд Добрич за 2017 г.

 На 16.03.2018 г. от 11:00 ч. в зала №3 на Административен съд – Добрич, на адрес: Добрич, бул. “Трети март” № 5 ще се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2017 г.

 Гости на събранието ще бъдат съдия Георги Чолаков – председател на Върховен административен съд и съдия Мариника Чернева – председател на Четвърто отделение във Върховен административен съд.

 Поканени са да присъстват и председателят на Окръжен съд - Добрич, Окръжният прокурор на Добрич, председателите на районните съдилища в областта и председателят на Адвокатски съвет на Добричка адвокатска колегия.

 Събитието е отворено за журналисти, които биха желали да го отразят.