header


Новини

18-12-2017

По протест на Окръжна прокуратура – Добрич на 15.12.2017 г. са образувани 27 броя дела.

 

   С протестите се иска да бъдат обявени за нищожни заповеди на Кмета на Община град Добрич от 2015 г. и 2016 г., с които е учредено право на пристрояване/ надстрояване към съществуващи самостоятелни обекти без решение на общинския съвет в противоречие с разпоредбите на чл. 37 и 38 от Закона за общинската собственост.