header


Новини

02-11-2017

Среща с наказателни съдии от районните съдилища в област Добрич

  На 31.10.2017 г. по инициатива на председателя  на Административен съд – Добрич, съгласувана със съдиите от същия съд, се проведе работна среща на съдиите от АдмС – Добрич с наказателните съдии от районните съдилища на територията на област Добрич.

 На срещата бяха обсъдени измененията в НПК, влизащи в сила на 5.11.2017 г. и отношението им към съдебните производства, образувани по жалби срещу наказателни постановления, приложението на „маловажен случай“ в зависимост от предмета на обвинението по наказателното постановление, както и други въпроси, свързани с приложението на Закона за движение по пътищата, Закона за автомобилните превози и наредбите по приложението му, Закона за данък върху добавената стойност и Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и други.

  Срещата премина при активното участие на всички присъстващи. Беше особено ползотворна, тъй като всеки постави на обсъждане въпросите, които го вълнуват и си изясни проблемни казуси. В края на срещата всички се обединиха около идеята, че работните срещи са необходими и полезни, поради което следва да продължат и занапред.