header


Новини

01-11-2017

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ДОБРИЧ

 На 30.10.2017 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система. През целия ден беше осигурен свободен достъп до канцелариите на съда.

 Организирано съдът беше посетен от над 50 ученици от ЕГ “Гео Милев”. СУ “Кл. Охридски” и СУ “Любен Каравелов” гр.Добрич.

 В обявения начален час учениците от СУ “Кл.Охридски” бяха съпроводени от съдебния администратор Павлинка Иванова до съдебното деловодство, където се запознаха с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация. Съдебният деловодител Златинка Атанасова ги запозна подробно с работата на деловодителите по административни дела, представи нагледно как изглежда едно дело, видовете административни дела и др.

 В съдебната зала Веселина Сандева – съдебен секретар разясни на присъстващите местоположението на съдийския състав и на страните в процеса при провеждане на съдебно заседание.

 Теодора Милева – зам. Председател на Административен съд – Добрич от 9.30 часа запозна учениците със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд – Добрич, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала.

 В 10.00 часа ученици от ЕГ “Гео Милев” и СУ “Кл. Охридски” присъстваха на среща с медиаторите: г-жа Жанета Николова и г-жа Диана Далакманска на тема “Медиацията – ключ към разрешаване на спорове”. На срещата беше представена накратко медиацията като способ, Закона за медиацията и приложението му, методите на споразумяване и действията на медиатора. За да добият по – ясна представа от необходимостта от прилагане на медиацията при спорове, медиаторите бяха издирили реален казус от работата на Административен съд – Добрич. С тяхна помощ учениците влязоха  в ролята на съдия, жалбоподател и адвокат, представител на община с юрисконсулт. Учениците приеха своите роли присърце и успяха да покажат чувствата, които усещат при сблъсъка с реалния спор, да изкажат какво мислят за страните, в чиито роли бяха и какъв следва да е резултатът. Практическото упражнение беше много вълнуващо и наблюдавано с изключителен интерес от останалите ученици.

 В 11.30 ч. Председателят на съда Красимира Иванова награди класираните на първо, второ и трето място ученици от обявения конкурс за есе на тема “Съдебната власт – огледало на живота” в зала № 3, с грамота, флашка и Конституция на РБ. Връчена беше и поощрителна награда. На всички участници в конкурса бяха също връчени грамоти за участие и Конституция на РБ. Награда беше връчена и на единствения участник по темата  “Европейското право и съдебната власт в България”. Наградените есета бяха качени на страницата на съда.

 В 14.00 часа в Зала № 1 се проведе пресконференция за стартиране на Образователната програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017/2018 г. Присъстваха ученици и учители от СУ “Любен Каравелов”. Представени бяха темите на лекциите, включени в образователната програма, както и лекторите по всяка от тях.

 В 14.15 часа беше стартирана образователната програма от Административния ръководител на съда Красимира Иванова с изнасяне на  лекция на тема “Що е административно правосъдие”.

 Раздадени бяха брошури и листовки с темите на лекциите по образователната програма.