header


Новини

16-10-2017

30 ОКТОМВРИ 2017 Г. ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

  
      По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с  реализиране на Годишната програма за дейността му, Административен съд Добрич организира Ден на отворените врати на 30 октомври 2017 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч.

    Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

  Желаещите граждани и журналисти, които желаят да научат повече за структурата на съда и съдебната власт като цяло, да се запознаят със спецификата на работата на магистратите и с функциите на Административен съд - Добрич, могат да посетят помещенията на съда в сградата, находяща се на адрес: бул.“Трети март“ № 5, на 30.10.2017 г. от 9.00 до 16.00 часа.

  Във връзка с инициативата „Ден на отворените врати“, която ще се проведе на 30.10.2017 г., председателят на Административен съд – Добрич обявява конкурс за есе за ученици от 8 -ми до 12 - ти клас от ЕГ “Гео Милев”, ПМГ “Иван Вазов”, СУ “Кл. Охридски”, ФСГ “Васил Левски”, СУ “П.Р.Славейков”, СУ “Любен Каравелов”, СУ “Св. Св Кирил и Методий” гр. Добрич на тема: “Съдебната власт – огледало на живота” и конкурс за есе за студенти от ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна и Международен колеж гр. Добрич на тема по избор:

 1. “Съдът отвътре и отвън – ЕС и България”.

 2. “Националният съдия и ЕС”.

 3. “Европейското право и съдебната власт в България”.

 Текстовете ще се приемат до 17.00 ч. на 23.10.2017 г. на e-mail адрес: [email protected] Участниците трябва да посочат трите си имена, класа и училището, в което учат.

 Есетата ще бъдат оценени от комисия, съставена от магистрати, на 25.10.2017 г.

 Победителите ще бъдат обявени и наградени на 30.10.2017 г. от 11.30 ч. в Зала № 3 в сградата на съда, находяща се на бул. “Трети март” № 5 от председателя на Административен съд – Добрич.

ПРОГРАМА

ЗА “ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ДОБРИЧ

30.10.2017 г.

 9.00 часа – Разглеждане на работните помещения – деловодство, кабинети и съдебни зали на Административен съд – Добрич и запознаване с възможностите за предоставяне на съдебно – административни услуги и информация.

 9.30 часа – Запознаване със структурата на съдебната система, спецификата на работа на магистратите, с функциите на Административен съд – Добрич, правилата за посещение в съда и за присъствие в съдебна зала – лектор Теодора Милева – зам. председател на АдмС - Добрич.

 10.00 часа – Среща с медиаторите: г-жа Жанета Николова и г-жа Диана Далакманска на тема “Медиацията – ключ към разрешаване на спорове” в Зала № 3 на АдмС - Добрич.

 11.00 часа – Желаещите ученици могат да посетят съдебната зала и да присъстват на съдебен процес по административни дела в Зала № 1 на АдмС – Добрич.

 11.30 часа – Награждаване на победителите от конкурса за есе за ученици на тема: “Съдебната власт – огледало на живота” и за есе за студенти на тема по избор:
  1. “Съдът отвътре и отвън – ЕС и България”,
  2. “Националният съдия и ЕС”,
  3. “Европейското право и съдебната власт в България”
в зала № 3 в сградата на Административен съд – Добрич, находяща се на бул.”Трети март” № 5.
 

 14.00 часа – Пресконференция за стартиране на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” през учебната 2017 – 2018 г. Представяне на темите на лекциите и лекторите, включени в образователната програма.

 14.15 часаСтартиране на образователната програма с изнасяне на лекция на тема: “ Що е административно правосъдие?”
 Лектор: Красимира Иванова – административен ръководител на Административен съд - Добрич
 

 През целия ден ще има свободен достъп до работните помещения на съда.

ОЧАКВАМЕ ВИ!