header


Новини

11-09-2017

25 – ти септември

  Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД – 12 – 154/04.09.2017 г. на Административния ръководител – Председател на Административен съд – Добрич, на основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение № 20 – 12 по Протокол № 20/ 30.05.2017 г. на Общински съвет град Добрич, 25 – ти септември 2017 г. /понеделник/ е обявен за празничен и неприсъствен ден за съдии и съдебни служители при Административен съд Добрич.