header


Новини

Page 1 of 19  > >>

10-12-2018

    На 07.12.2018 г., от 10.00 часа, Нели Каменска – съдия в  Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от Х клас от ЧПГТП „Райко Цончев“ на тема "Съдебната система в Република България. Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.“


30-11-2018

 На 30.11.2018 г., от 10.00 часа, Теодора Милева – заместник – председател в Административен съд – Добрич изнесе лекция на ученици от Х клас от ЧПГТП „Райко Цончев“ на тема „ Как може да защитим правата си чрез съдебните институции? Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие“. Представянето на темата е в изпълнение на одобрената Концепция на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури” и Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.

 


23-11-2018

  На 13.11.2018 от 15.00 часа и на 23.11.2018 г. от 10.00 часа председателят на Административен съд – Добрич, Красимира Иванова, се срещна с ученици от 10а клас на СУ „Любен Каравелов“ и съответно ученици от 10а и 10в класове на Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ в гр. Добрич.


01-11-2018

  На 31.10.2018 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” под надслов „Открито за съдебната власт“ с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

  Съдът беше посетен от ученици от трети и десети клас на СУ “Кл. Охридски”, десети класове на СУ “Любен Каравелов”  и ЧПГТП „Р. Цончев“ гр. Добрич.


19-10-2018


ПОД НАДСЛОВ: „ОТКРИТО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“

 За поредна година във връзка с инициатива на Висш съдебен съвет и с реализирането на годишната му програма, Административен съд – Добрич ще проведе „Ден на отворените врати“ под наслов „Открито за съдебната власт“ на 31.10.2018 г. от 9.30 ч. до 16.00 ч.

Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната власт.

През деня помещенията на съда ще бъдат отворени за посещения. Изготвена е програма за протичане на мероприятията през обявените часове, както следва: