header


Новини

<< <  Page 3 of 18  > >>

18-12-2017

 В изпълнение на одобрената Концепция на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури” и Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката за учебната 2017/2018 г. лектори от Административен съд – Добрич изнесоха лекции на ученици, както следва:


18-12-2017

 

   С протестите се иска да бъдат обявени за нищожни заповеди на Кмета на Община град Добрич от 2015 г. и 2016 г., с които е учредено право на пристрояване/ надстрояване към съществуващи самостоятелни обекти без решение на общинския съвет в противоречие с разпоредбите на чл. 37 и 38 от Закона за общинската собственост.


02-11-2017

  На 31.10.2017 г. по инициатива на председателя  на Административен съд – Добрич, съгласувана със съдиите от същия съд, се проведе работна среща на съдиите от АдмС – Добрич с наказателните съдии от районните съдилища на територията на област Добрич.


01-11-2017

 На 30.10.2017 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система. През целия ден беше осигурен свободен достъп до канцелариите на съда.


31-10-2017

 І място в конкурса за есе в Деня на отворените врати в Административен съд – Добрич зае Маринела Маринова - ученичка от 10а клас ПМГ “Иван Вазов” гр. Добрич