header


Новини

<< <  Page 3 of 18  > >>

23-03-2018

от правилниците за организацията и дейността на четири общински съвета


19-03-2018

 на Административен съд Добрич за 2017 г.

 На 16.03.2018 г. от 11.00 ч. в Зала № 3 на Административен съд – Добрич, на адрес: Добрич, бул “Трети март” № 5 се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2017 г.

 Гости на събранието бяха г-н Георги Чолаков - Председател на Върховния административен съд, г-жа Мариника Чернева - Председател на Четвърто отделение на Върховния административен съд и г-жа Атанаска Дишева – член на Висш съдебен съвет.


06-03-2018

на Административен съд Добрич за 2017 г.


18-12-2017

 В изпълнение на одобрената Концепция на образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие, отворени съдилища и прокуратури” и Споразумението за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката за учебната 2017/2018 г. лектори от Административен съд – Добрич изнесоха лекции на ученици, както следва:


18-12-2017

 

   С протестите се иска да бъдат обявени за нищожни заповеди на Кмета на Община град Добрич от 2015 г. и 2016 г., с които е учредено право на пристрояване/ надстрояване към съществуващи самостоятелни обекти без решение на общинския съвет в противоречие с разпоредбите на чл. 37 и 38 от Закона за общинската собственост.