header


Новини

<< <  Page 2 of 16  > >>

01-11-2017

 На 30.10.2017 г. в Административен съд – Добрич се проведе „Ден на отворените врати” с цел повишаване правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система. През целия ден беше осигурен свободен достъп до канцелариите на съда.


31-10-2017

 І място в конкурса за есе в Деня на отворените врати в Административен съд – Добрич зае Маринела Маринова - ученичка от 10а клас ПМГ “Иван Вазов” гр. Добрич


16-10-2017
  
      По инициатива на Висшия съдебен съвет и във връзка с  реализиране на Годишната програма за дейността му, Административен съд Добрич организира Ден на отворените врати на 30 октомври 2017 г. от 9.00 ч. до 16.00 ч.

    Целта е да се даде възможност за повишаване на правната култура на гражданите и запознаване с работата на органите на съдебната система.

  Желаещите граждани и журналисти, които желаят да научат повече за структурата на съда и съдебната власт като цяло, да се запознаят със спецификата на работата на магистратите и с функциите на Административен съд - Добрич, могат да посетят помещенията на съда в сградата, находяща се на адрес: бул.“Трети март“ № 5, на 30.10.2017 г. от 9.00 до 16.00 часа.


11-09-2017

  Уведомяваме Ви, че със Заповед № РД – 12 – 154/04.09.2017 г. на Административния ръководител – Председател на Административен съд – Добрич, на основание чл. 93, ал. 1 от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение № 20 – 12 по Протокол № 20/ 30.05.2017 г. на Общински съвет град Добрич, 25 – ти септември 2017 г. /понеделник/ е обявен за празничен и неприсъствен ден за съдии и съдебни служители при Административен съд Добрич.


11-07-2017
     С решение на ВСС по т. 3 от Протокол № 28 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 04.07.2017 г., в Административен съд - Добрич е назначен нов заместник-председател по предложение на Председателя на съда – съдия Красимира Иванова.
     За поста бе предложена и избрана Теодора Милева – съдия в Административен съд - Добрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”.